แคมเปญประสบความสำเร็จ

เรียกร้องให้สมาชิก facebook ชื่อ supavadee sittichai กินขึ้หมา

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน1,503คน


เนื่องจากสมาชิกคนดังกล่าวได้กล่าวว่า ชุดตุ๊กตุ๊ก ปัญญาอ่อน ถ้าหากได้รางวัลจะกินขี้หมาโชว์ ทางเราจึงขอให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ให้เขาได้รักษาคำพูด เนื่องจากว่าชุด ตุ๊กตุ๊ก ได้รับรางวัลแล้ว จึงเห็นว่าควรจะกินขี้หมาโชว์Eobard อยากให้คุณช่วย

Eobard Thawne ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «ทุกคน: เรียกร้องให้สมาชิก facebook ชื่อ Supavadee Sittichai กินขึ้หมา» ร่วมกับ Eobard และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 1,502 คน