เดินบนสะพานบุญ ที่กองทัพนักบุญได้ร่วมกันสร้างไว้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


           ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนวิชาการสืบสวนของตำรวจสมัยใหม่ วิชาการด้านอาชญาวิทยา วิชาการด้านสังคมมนุษย์ จะรู้ว่า-กำลังเป็นจุดเปลี่ยนทางการปฏิบัติที่สำคัญ และ จะดีใจกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ "กองทัพนักบุญเมืองไทย" ที่เรียกร้อง ร่วมลงชื่อสนับสนุน ผ่าน https://www.change.org/   ให้ยุติการใส่ร้าย “ซีอุย” นักโทษประหาร ที่ศพถูกประจานว่าเป็นมนุษย์กินคน

          พลาดกันทั้งระบบ พลาดกันทั้งสังคม เชื่อในสิ่งที่บอกเล่าต่อ ๆ กันมา แบบผิด ๆ

          ซีอุยคนต่างชาติ อพยพหนีความจนมาจากเมืองซัวเถา ประเทศจีน เหมือน ๆ กับบรรพบุรุษมากมายของคนไทยในปัจจุบัน

          ซีอุย ถูกทางการจับกุม โดยกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกร เป็น “มนุษย์กินคน”

          ห่วงโซ่ของร่องรอยหลักฐานขาดกระจุยไม่มีเหลือ เพราะ คำรับสารภาพไม่ตรงกับหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ

          ประเทศไทยใช้วิธีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงด้วยเทคนิควิธีการเก่า ที่ใช้ศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ กระทั่งกลายเป็น วิทยาการเทียม (Pseud Science)  ทำให้เกิดปัญหามากมาย และจะเกิดปัญหาต่อไปถ้าไม่เปลี่ยนแปลง ขบวนการยุติธรรมก็จะเสี่ยงกับการล่มสลาย

          ไม่มีใครคิดว่าจะเปลี่ยนได้ จะคืนความยุติธรรมให้กับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ถูกกล่าวหาในขบวนการยุติธรรมได้จริง  แต่แล้ววันหนึ่งก็มีคนดี ๆ ในโลก Cyber  มากถึง 26,000 คน ลุกขึ้นมาต่อสู้ จนมีการฌาปนกิจศพซีอุย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อันเป็นการหยุดเอาศพคนมาประจานเหมือนในสมัยโบราณ ได้สำเร็จ

          การกระทำของคนมากมายครั้งนี้ นับเป็นลักษณะของการสร้างสะพานที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ไปสู่วิธีการสืบสวนสอบสวนลงโทษผู้กระทำผิดแบบใหม่ ที่ไม่ผิดพลาด ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนให้เกิดความโต้แย้งโต้เถียงได้

          ถ้าใช้ข้อมูล ทักษะ ความรู้ที่ถูกต้อง พากันเดินบนสะพานที่คนในสังคมถึง 26,000 คน สร้างไว้แล้ว พร้อมชี้ให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องจริง ๆ   ไม่เดา ไม่ตบ ไม่ตี ไม่ทรมาน ไม่อุ้มเข้าเซฟเฮาส์  ไม่เผานั่งยาง แต่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนล้วน ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สามารถทำได้จริง

          การสืบสวนสอบสวนต้องเป็นเรื่องจริงอิงวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่อิงนิยาย  

          โดย - สร้างระบบตรวจสอบด้วยหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม (Behavioral Evidence Analysis : BEA) ที่เป็นวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

          โดย - ตั้งทีมงานสืบสวนตำรวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing Investigator)  ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

          ทำบุญใหญ่กันอีกครั้ง ช่วยเหลือไถ่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสังคม ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีซีอุยอีก

          มฆมานพ สร้างสะพานให้ชาวบ้านเดิน ตายแล้วไปจุติเป็นท้าวสักกะหัวหน้าเทวดาบนสวรรค์ ใครอยากรับใช้ท้าวสักกะ ก็เดินบนสะพานบุญนี้ คงได้ไปถึงแน่นอน

          ใครไม่เดินก็ไม่เป็นไร แต่ผม่ตั้งใจจะเดินบนสะพานบุญที่กองทัพนักบุญได้ร่วมกันสร้างไว้ เดินไปให้ถึงเป้าหมาย คือ พยายามให้คนที่ถูกทำให้กลายเป็นแพะ หรือ ครึ่งคนครึ่งแพะ หมดไปจากประเทศไทย

          ผมดีใจกับความสำเร็จของกองทัพนักบุญ จริง ๆ  ครับ

                                                                                           "ลุงเต่า" - เล่าเรื่อง