ปิดแคมเปญรณรงค์

รณรงค์ให้ขอนแก่นมีการใช้ 2 บขส.

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 429 คน


รณรงค์ให้ขอนแก่นใช้ บขส.2 แห่ง ทั้ง บขส.1 และ บขส.3

เนื่องจากในตอนนี้มีคำสั่งให้ขอนแก่นใช้ บขส.3 เพียงแห่งเดียว ทำให้เกิดความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถสาธารณะ ทั้งในเรื่องของเวลาในการเดินทางที่ใช้เวลามากขึ้น เรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มากขึ้น เรื่องความสะดวกของผู้ใช้บริการ และเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง

ขอนแก่นสามารถใช้ 2 บขส.ได้

ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทบทวนใหม่

#การพัฒนาที่ดีต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้่างหลังโดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อน

#การใช้ บขส.3 แห่งเดียวไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด

หนึ่งเสียงของท่านจะช่วยให้ทุกคนได้ยินว่ามีผู้เดือดร้อนจากเรื่องนี้

#คุณช่วยได้ เพียงแค่ช่วยการลงชื่อในแคมเปญเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น กำลังรอให้คุณช่วย

เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ทุกคน: รณรงค์ให้ขอนแก่นมีการใช้ 2 บขส.» คุณสามารถร่วมกับ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 428 คน ได้แล้วตอนนี้เลย