รณรงค์มีสติคิดก่อนซื้อ

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

วรินทร เฮงนิรันดร์
2 years ago
เป็นบทความที่ดี อยากให้ช่วยกันเผยแพร่ออกไปให้คนอื่นๆได้อ่านด้วยค่ะ

Thanks for adding your voice.

ธมนวรรณ จำปาดะ
2 years ago
เป็นบทความที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะ นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

Thanks for adding your voice.

สุมินตรา เสือสมิง
2 years ago
เป็นบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้ดี แล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง�

Thanks for adding your voice.

สรัญญา บินล่าเต๊ะ
2 years ago
บทความดีมากค่า

Thanks for adding your voice.

ธนภูมิ วรรณโลบล
2 years ago
เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

Thanks for adding your voice.

วรัญญา หมัดนุรักษ์
2 years ago
เป็นบทความที่ดี ทำให้เราได้คิดตริตรองก่อนซื้อของ

Thanks for adding your voice.

สรรค์พร รุ่งเรือง
2 years ago
เป็นแคมเปญที่ดีเพราะว่าเราจะได้คิดไตร่ตรองก่อนว่าสินค้าอันนี้ควรซื้อหรือเปล่ามันคุ้มไหมที่เราจะซื้อ เพราะปัจจุบันเราหมดกับของที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ก็ยังซื้อเป็นแคมเปญที่มีความคิดสร้างสรรค์และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม

Thanks for adding your voice.

Khun Jean
2 years ago
เสียหายไปเท่าไหร่กับคำว่าของมันต้องมี

Thanks for adding your voice.

Kow Nichakarn
2 years ago
เดี๋ยวตังหมด มีสติกันด้วยนะ

Thanks for adding your voice.

ศตพร บุญลือ
2 years ago
คำว่าของมันต้องมี ทำให้เราเสียเงินซื้อของต่างๆมากมาย ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ ก็จะเป็นผลดีกับตัวเรา และแคมเปญนี้เป็นสื่อกลางที่ดีมากๆค่ะ