คัดค้าน!!การปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ(บางจาก)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


อย่าเอาคนเลวๆคนเดียวมาตัดสินคนทั้งสถาบันครับคนเราต่างความคิดคนดีก็มีไม่มีที่ไหนมีคนดี100%แล้วก็ไม่มีที่ไหนมีคนไม่ดี100% ให้เรื่องเดินตามกฎหมาย ครับการปิดสถาบันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด มุมดีๆพวกคุณไม่สนใจ พอเรื่องเกิดคุณมาเหมารวมไม่ใช่เหตุผลนะครับศิษย์เก่า กำลังรอให้คุณช่วย

ศิษย์เก่า กรุงเทพช่างกล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ทุกคน: คัดค้าน!!การปิดโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ(บางจาก)» คุณสามารถร่วมกับ ศิษย์เก่า และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 988 คน ได้แล้วตอนนี้เลย