คัดค้าน!!การปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ(บางจาก)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!


อย่าเอาคนเลวๆคนเดียวมาตัดสินคนทั้งสถาบันครับคนเราต่างความคิดคนดีก็มีไม่มีที่ไหนมีคนดี100%แล้วก็ไม่มีที่ไหนมีคนไม่ดี100% ให้เรื่องเดินตามกฎหมาย ครับการปิดสถาบันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด มุมดีๆพวกคุณไม่สนใจ พอเรื่องเกิดคุณมาเหมารวมไม่ใช่เหตุผลนะครับ