เรียกร้องให้ตาโย่งแจกคานินฟรี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากมีข้อเรียกร้องจำนวนมากถึงความต้องการคานินฟรีจากตาโย่ง จึงขอเรียกร้องและขอแรงสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ตาโย่งแจกคานินWaran กำลังรอให้คุณช่วย

Waran Phongpanich อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ทาสเม่น: เรียกร้องให้ตาโย่งแจกคานินฟรี» คุณสามารถร่วมกับ Waran และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 10 คน ได้แล้วตอนนี้เลย