ต่อต้านการให้แก๊บผอม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


กว่าที่ก๊อบแก๊บ จะอ้วนได้อย่างทุกวันนี้ ต้องผจญข้าวแมวสารพัด วันนี้จะมายอมผอมได้อย่างไร 555วันนี้ – Waran นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

Waran Phongpanich อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ทาสเม่น: ต่อต้านการให้แก๊บผอม» คุณสามารถร่วมกับ Waran และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 7 คน ได้แล้วตอนนี้เลย