ต่อต้านการให้แก๊บผอม

ต่อต้านการให้แก๊บผอม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

Waran Phongpanich ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน ทาสเม่น

กว่าที่ก๊อบแก๊บ จะอ้วนได้อย่างทุกวันนี้ ต้องผจญข้าวแมวสารพัด วันนี้จะมายอมผอมได้อย่างไร 555

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม