ปิดแคมเปญรณรงค์

เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 3 คน


เพราะเขานิสัยไม่ดีตอนทำงานเยอะTul กำลังรอให้คุณช่วย

Tul Pinkaew อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ตุลย์: เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน» คุณสามารถร่วมกับ Tul และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 2 คน ได้แล้วตอนนี้เลย