ญี่ปุ่น #แก้กฎหมายเมาแล้วขับ โดยไม่ดูสถิติ! ไทยปีใหม่ 62 ตายเพิ่มขึ้น 40 ราย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


7 วันอันตราย ปีใหม่ 62 เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 40 ราย จาก 423 ราย ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 463 ราย ในปีนี้ ‘เมาแล้วขับ’ เป็นเหตุ 40.39% 

 

ญี่ปุ่น 'แก้กฎหมายเมาแล้วขับ' จากอุบัติเหตุสะเทือนใจ ไม่เกี่ยวกับสถิติที่ผ่านมา

กฎหมายเมาแล้วขับปี 2002 ของญี่ปุ่น เกิดแรงกระตุ้นจากเหตุการณ์ในปี 1999 เมื่อรถบรรทุกที่คนขับเมาสุราได้ชนรถยนต์แล้วเด็ก 2 คนเสียชีวิต ต่อมาในเดือน เม.ย. 2000 นักศึกษาวิทยาลัย 2 คนเสียชีวิตจากการถูกรถชนโดยคนขับเมาแถมไม่มีใบขับขี่ ทั้งสองเหตุการณ์นี้กระตุ้นให้คนญี่ปุ่นเรียกร้องครั้งใหญ่ จนถึงปี 2001 คำร้องที่ลงชื่อโดยประชาชน 370,000 คนเพื่อเรียกร้องให้เพิ่มโทษข้อหาเมาแล้วขับ ถูกส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [1]

กฎหมายใหม่เมื่อปี 2002 ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผู้เมาแล้วขับ แต่ยังรวมถึง ผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ได้ดื่ม และ ผู้ที่นั่งรถไปกับผู้ขับขี่ที่เมา อีกด้วย [2] แม้ยังไม่ได้ระบุบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ [3] แต่ญี่ปุ่นได้เผยแพร่กฎหมายใหม่นี้ในหลายช่องทาง รวมถึงในสื่อกระแสหลัก ผลก็คือสัดส่วนของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนน เมื่อแยกเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ก่อน-หลัง กฎหมายฉบับใหม่ เปรียบเทียบระหว่าง มิ.ย.-ธ.ค. 2001: (ก่อน) กับ ช่วงเดียวกันปี 2002: (หลัง) พบว่าผู้บาดเจ็บจากเมาแล้วขับลดลง 27%, ผู้เสียชีวิตจากเมาแล้วขับลดลง 26.7% [2]

อุบัติเหตุทางถนนที่ญี่ปุ่นเมื่อปี 2006 ที่มีสาเหตุมาจากคนเมาแล้วขับ ทำให้เด็กเล็ก 3 คนเสียชีวิต [4] ต่อมามีการทำโพลล์ชิ้นหนึ่งในปีเดียวกันโดยทางการญี่ปุ่น พบว่าประชาชน 73% เรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นสำหรับการเมาแล้วขับ และ 44% เห็นด้วยกับการลงโทษที่คล้ายคลึงกันสำหรับผู้ที่นั่งไปกับยานพาหนะที่ขับขี่โดยผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์

ม.ค. 2007 สำนักข่าว The Japan Times ชี้ว่า ข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่นในการเพิ่มบทลงโทษสำหรับการเมาแล้วขับ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนในช่วงนั้น ที่ต้องการให้ลงโทษผู้เมาแล้วขับให้รุนแรงขึ้น ข้อเสนอนี้จะใช้ บทลงโทษเดียวกัน ลงโทษผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ได้ดื่ม ด้วย เช่น ผับ/บาร์ ร้านอาหาร แม้ปี 2006 จะมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเมาแล้วขับ 611 ราย ลดลงจากปี 2005 ถึง 13.6% แต่ก็ไม่สามารถหยุดเจตจำนงค์ของประชาชนได้ โดยกฎหมายก่อนหน้านั้นห้ามการให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ได้ดื่มอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ระบุบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน [5]

ภายใต้ข้อเสนอของสำนักงานตำรวจ ผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ได้ดื่ม อาจต้องถูกคุมขังเป็นเวลาถึง 5 ปี หรือถูกปรับสูงสุด 1 ล้านเยน [5] หรือ $8,800 (เยน ต่อ ดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วงเดือน ก.ย. 2007) [6] ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GDP per Capita) ของคนญี่ปุ่นในปี 2007 อยู่ที่ 43,882.8$ [7] นั่นเท่ากับประมาณ 1 ใน 5 ของรายได้ทั้งปี หรือรายได้ 2.4 เดือน

เมื่อเปรียบเทียบปี 2006 กับ 2007 ‘อัตราการตาย’ จากอุบัติเหตุที่ก่อขึ้นโดยผู้เมาแล้วขับในญี่ปุ่นได้ลดลงเกิน 20% [8]

 

หากท่านเห็นว่า 'กฎหมายเมาแล้วขับ' ของไทย ควรครอบคลุมไปถึง

- ผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ขับขี่ได้ดื่ม  และ

- ผู้ที่นั่งรถไปกับผู้ขับขี่ที่เมา

ขอเชิญท่านร่วมลงชื่อ

และขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ 

 

อ่านบทความเกี่ยวกับเมาแล้วขับ โดย LIMIT 4 LIFE ได้ที่ https://bit.ly/2Rx2OYd