ซูเปอร์มาร์เก็ตไทย ช่วยเลือกขายของกินที่ไม่เอาเปรียบคนผลิต

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

อภิญญา แสงหิรัญ
1 year ago
เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

Thanks for adding your voice.

นางกุสุมาลย์ วันดี
2 years ago
อยากให้คนไทยได้มีคุณภาพขีวิตใยทุกๆมิติ ไม่ว่าคนซื้อ คนทำงาน จิตสำนึกของคนขายที่สำคัญคือจิตสำนึกของมนุษย์ที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่ใช่คนหิวเงินจนลืมว่าเอาทุกสิ่งไปภพหน้าไม่ได้สักชิ้นเดียว

Thanks for adding your voice.

ลมิตา เขตขัน
2 years ago
ภาคธุระกิจ เป็นตัวแปรสำคัญหนึ่ง ที่จะเป็นผู้สนับสนุนหรือไม่สนับสนุนสินค้าที่มีที่มาที่ไปจากการเอาเปรียบทั้งคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม และเราที่เป็นผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน

Thanks for adding your voice.

ชุติมณฑน์ เตชะเทียนวิจิตร
2 years ago
และไม่เอาเปรียบผู้บริโภคด้วยค่ะ

Thanks for adding your voice.

กฤตพัชร์ ผิวเกลี้ยง
2 years ago
ขอสนับสนุน

Thanks for adding your voice.

Chavakorn Srisopha
2 years ago
เห็นด้วยว่าเราต้องรู้ต้นทางที่มาของอาหารที่เรายัดเข้าปาก

Thanks for adding your voice.

กาญจนา ทัศนัยพิทักษ์กุล
2 years ago
อยากเห็นความเป็นธรรมกับคนทุกคน

Thanks for adding your voice.

Anucha Eakarpapan
2 years ago
การค้าการทำงานต้องไม่เอาเปรียบคนจนพลังผู้บริโภคเป็นผู้กำหนด แต่จะรู้ได้อย่างไรสินค้าตัวไหนเอาเปรียบแรงงาน

Thanks for adding your voice.

ชริดา ปุกหุต
2 years ago
สนับสนุนการขายอาหารที่ไม่เอาเปรียบคนผลิต

Thanks for adding your voice.

นายสมประสงค์ ยาคำ
2 years ago
อยากให้ ต้นทาง-ปลาย มีความรับผิดชอบต่อสังคม