คัดค้านการเผาอ้อยใน จ. กำแพงเพชร

คัดค้านการเผาอ้อยใน จ. กำแพงเพชร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!


กำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในประเทศไทย และแน่นอนว่าย่อมมีการเผาอ้อยเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น เขม่าอ้อย ที่คนกำแพงจะเรียกกันว่า “หิมะดำ” อีกทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ตามองไม่เห็น จมูกไม่สามารถกรองไว้ได้ ซึ่งจะเข้าสู่ปอด ยิ่งขนาดเล็ก ยิ่งเข้าสู่ปอดได้ลึกมากขึ้น ยิ่งก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาวต่อสุขภาพของคนกำแพงเพชรด้วยกันเอง

แม้ว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานหลายปี แต่ก็ไม่มีผู้ใหญ่คนใดสามารถแก้ปัญหาได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดการรวมพลังกันของชาวพี่น้องกำแพงเพชร ในการลุกขึ้นมาต่อต้านการกระทำที่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรงของบุคคลที่เผาอ้อย 

ดังนั้นจึงขอพลังจากพี่น้องขาวกำแพงเพชร ร่วมลงชื่อเพื่อรณรงค์คัดค้านการเผาอ้อย เพื่อทวงสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเราทุกคน ในการหายใจในอากาศบริสุธิ์อีกครั้งเหมือนเช่นแต่ก่อนมา