ปิดแคมเปญรณรงค์

ชาวเชียงใหม่ต้องการรถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาเมืองอย่างยั่งยืน

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 970 คน


"ชาวเชียงใหม่ต้องการรถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาเมืองอย่างยั่งยืน"

เชียงใหม่มีการศึกษาเรื่องการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะมาแล้ว 3 ครั้ง ในรอบ 20 ปี แต่ก็จบอยู่ที่กระดาษทุกครั้งไป ด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่าง

ล่าสุด ในปี 2559 “CM-PMAP โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่” โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ทำการศึกษา บัดนี้ เราดำเนินการศึกษามาจนถึงช่วงสุดท้ายที่ได้โครงข่ายทางเลือกแล้ว อ่านรายละเอียดได้ที่นี่  
รวมถึงตอบคำถามยอดนิยมต่างๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

ถ้าคุณอยากให้เชียงใหม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพจริงๆเสียที ร่วมลงชื่อสนับสนุนเรา โครงการ #เชื่อมเชียงใหม่ CM-PMAP ให้เป็นการศึกษาครั้งสุดท้ายและนำไปสู่การสร้างจริงเสียที เพื่อให้เชียงใหม่ เมืองเก่าเมืองงามของเรานี้ ได้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เหมาะกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม และสามารถแก้ปัญหาการจราจรได้ยั่งยืนเพื่อลูกหลานของเรา

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโครงการ และ โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ ที่พัฒนาขึ้นได้จาก เว็บไซต์ของโครงการ
และ ร่วมแลกเปลี่ยน และ กด Like FanPage ของโครงการได้ที่นี่ https://www.facebook.com/chiangmaipmap

เราเชื่อว่า เสียงของทุกท่านมีความหมาย และ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงAraya กำลังรอให้คุณช่วย

Araya Suwan อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ชาวเชียงใหม่ต้องการรถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาเมืองอย่างยั่งยืน» คุณสามารถร่วมกับ Araya และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 969 คน ได้แล้วตอนนี้เลย