ท่านต้องการเกาะกลางบนถนนไสวประชาราษฎร์หรือไม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ถนนไสวประชาราษฎร์เป็นถนนสี่เลน ปัจจุบันเป็นเกาะสี มีสถิติเป็นถนนที่อันตรายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของปทุมธานี ถ้าเปลี่ยนจากเกาะสีเป็นเกาะยก มีจุดกลับรถเป็นระยะ จะสามารถลดและป้องกันอุบัติเหตุลงได้