ท่านต้องการเกาะกลางบนถนนไสวประชาราษฎร์หรือไม่

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ดวงกมล มโนธรรม
2 years ago
ถนนไสวประชาราษฎร์ทั้งเส้นแหละ รถเยอะ วิ่งกันมั่วมาก ละอีกอย่างคือเลนส์ที่ไว้จอดข้างทางอะ คือมันบังรถที่วิ่งมา มองไม่เห็น

Thanks for adding your voice.

P'Kob Tipsak
2 years ago
To safe our life from accident.

Thanks for adding your voice.

ศุภจิรา จิระปัญโชติ
2 years ago
อยากให้ได้ลดอุบัติน้อยลงค่ะ

Thanks for adding your voice.

นิชาภา วัฒนเสนีย์ธรรม
2 years ago
ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุแทบจะทุกวัน ถนนเป็น 4 เลน ใหญ่ คนขับรถเร็ว ออกจากซอยออกจาก ถนนหมู่บ้านหรือออกจากปั๊มน้ำมัน ทำให้เกิดการประสานงาบ้าง ชนเล็กๆน้อยๆบ้าง บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก

Thanks for adding your voice.

Saksit Ritnarattana
2 years ago
ชนกันทุกวัน จุดหน้าซอยร่วมสุข8 ฝั่งที่มีสะพานข้ามคลองรถออกจากซอยออกมาตัดกระแสรถทางตรงกับรถเลี้ยวเข้าซอย อันตรายมาก

Thanks for adding your voice.

สำภาส ทองชัย
2 years ago
ต้องการลดอุบัติเหตุ

Thanks for adding your voice.

สมจิตร์ แสนโคตร
2 years ago
สนับสนุนให้มีเกาะกลางถนนครับ

Thanks for adding your voice.

นายสุจิณ สุทธิประภา
2 years ago
นายสุจณ สุทธิประภา สนับสนุนให้มีเกาะกลางถนน

Thanks for adding your voice.

เกียรติศักดิ์ 0874959657
2 years ago
ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุ