แสดงพลัง 1 ใน 3 ล้าน 9 ไม่สืบทอดเผด็จการ

อยากให้พรรคการเมืองต่างๆรวมเป็นหนึ่งก่อน แล้วมาแข่งใหม่หลังจากขับใล่คณะคสช.ออกไป

Basri Durohad, Eslöv, Sweden
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet