แสดงพลัง 1 ใน 3 ล้าน 9 ไม่สืบทอดเผด็จการ

ควรเปลี่ยนให้อะไร ๆ มันดีขึ้นได้แล้ว ประเทศเราอย่าย่ำอยู่กับที่เลยค่ะ ปชป.ไปรวมกับเพื่อไทย อนาคตใหม่ดีกว่าค่ะ

กานธนิกา ชุณหะวัต, สมุทรปราการ, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet