แสดงพลัง 1 ใน 3 ล้าน 9 ไม่สืบทอดเผด็จการ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!

หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

ผลกระทบจากปัญหาคือ 1 ระบบการเมืองล้มเหลวจากกลไกรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยว ใช้ 250 สว.ที่หัวหน้าคสช.เลือกมาเลือกหัวหน้าคสช.เป็นนายกรัฐมนตรี

2 หัวหน้าคสช.ซึ่งเคยประกาศรัฐประหารเพื่อหยุดความขัดแย้งในบ้านเมือง ลงมาเป็นคู่ขัดแย้งเพื่อรักษาอำนาจของตัวเอง กลายเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งใหม่ที่กำลังสร้างความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในบ้านเมือง

3 พรรคการเมืองที่สนับสนุนหัวหน้าคสช. มีที่มาไม่ชอบธรรม จากการใช้อำนาจเงิน อำนาจรัฐ ดึงตัวสส.พรรคอื่นไปร่วมสังกัด ทำลายระบบพรรคการเมือง

4 ในการเลือกตั้งที่ผ่านมารัฐบาลคสช.ใช้อำนาจรัฐ งบประมาณแผ่นดินเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองที่สนับสนุนตัวเอง เช่น การโอนเงินเพิ่มผ่านบัตรคนจน และการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับอสม. เป็นการเบียดบังงบประมาณแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง

5 หากปล่อยให้มีการสืบทอดอำนาจ จะยิ่งสร้างความชอบธรรมให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้าน กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการต่อสู้บนท้องถนนอีกครั้ง ประเทศไทยกลับสู่วังวนความขัดแย้ง จนอาจจบที่การรัฐประหารอีกครั้ง

 

หากต้องการยุติวงจรนี้ต้องช่วยกันยับยั้งการสืบทอดอำนาจ ประเทศไทยจะไปต่อได้อย่างยั่งยืน 

ทางออกของปัญหา ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านอิสระ ไม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "ประชาธิปไตยวิปริต" ตามที่คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประขาธิปัตย์เคยหาเสียงและปราศรัยไว้ รักษาความถูกต้อง ต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบตามอุดมการณ์พรรคข้อ 4 ซึ่งการเป็นฝ่ายค้านอิสระจะสนับสนุนรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลทำเรื่องที่ถูกต้อง จะคัดค้านในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับบ้านเมือง

เราต้องการประชาธิปไตยที่สุจริต ไม่ใช่ประชาธิปไตยวิปริต