จัดซื้อรถเมล์ที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

นายวสินธุ์ หิรัญยศิริ
2 years ago
อยากให้ทุก ๆ คน ได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ได้ใช้บริการจากภาครัฐ อย่างเท่ากัน ให้โอกาสผู้พิการด้วยครับ

Thanks for adding your voice.

บุษปรานี สอนพนธ์
4 years ago
สมควร

Thanks for adding your voice.

ประยูรกิจ ปัญญากมลกิจ
4 years ago
ดีครับ คนพิการจะได้ไม่อุดอู้อยู่แต่บ้าน เพราะไปไหนไม่สะดวก

Thanks for adding your voice.

Surasak Salachua
4 years ago
ต้องการเห็นความเท่าเทียมในสังคม

Thanks for adding your voice.

ปภัสสร คำแก้ว
4 years ago
สามารถใช้รถได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ

Thanks for adding your voice.

จันทนี มีเพียร
4 years ago
เพื่อสะดวกสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

Thanks for adding your voice.

อรุณศรี สายสิญจน์
4 years ago
ไม่บังคับ

Thanks for adding your voice.

Karnravee Meesiri
5 years ago
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่มีที่ไหนใช้รถเมล์ชานสูงและำม่ปรับอากาศหรอกครับ มันลำบากเวลาขึ้นลงและเสียเวลามากขึ้น และอากาศบ้านเราก็ไม่ใช่อากาศหนาวแบบยุโรปที่จะสามารถนั่งรถร้อนได้(ขนาดยุโรปยังไม่ใช้เลยครับ) ทางที่ดีที่สุดคือใช้รถเมล์ชานต่ำและเป็นรถปรับอากาศ

Thanks for adding your voice.

น.ส.ภคนันท์ ตั้งมั่น
5 years ago
ขอให้สร้างเครื่องอำนวยความสะดวกของคนพิการมากๆ พวกเขาจะได้ดำเนินชีวิตได้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่คะ

Thanks for adding your voice.

Adthasit Suksomthawisap
5 years ago
เป็นสิ่งที่ควรจะทำตั้งนานแล้ว