จัดการเรื่องการส่งเสียงดังรบกวนสิทธิของผู้อื่น

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนบ้านเราต่ำมาก

ที่เราเห็นการบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์คือ การที่หมาเห่าหรือการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน จนเกิดมีการกระทบกระทั่งกัน บางครั้งถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตด้วย

ซึ่งทางบ้านต้นเสียงย่อมรู้ตัวดีอยู่แล้ว ว่าได้ส่งเสียงดังจนรบกวนเพื่อนบ้านอื่นๆหรือไม่ แต่จงใจส่งเสียงดัง เพื่อความสุขของตัวเอง

บางครั้งจิตสำนึกก็ไม่สามารถใช้กับคนบางประเภทได้

หลายคน กลับจากเรียน หรือทำงานมาเหนื่อยๆ ต้องการกลับบ้านมาพักผ่อนกับต้องมาเจอเรื่องแย่ๆ ทำให้สุขภาพจิตแย่ขึ้นไปอีก

บ้านคือสถานที่อยู่อาศัยไม่ใช่ ผับ หรือ เทค ซึ่งหากต้องการฟังเพลงเสียงดังควรที่จะไปผับ หรือเทคดีกว่า

 

บางครั้งหมาเห่า เจ้าของหมาก็ไม่สนใจ ปล่อยให้เห่ายันเช้า ซึ่งในความเป็นจริงสามารถมีวิธีจัดการได้ตั้งหลายวิธี เช่นใช้ตระกร้อผ้าชนิดรัดปากซึ่งมีขายทั่วไปตามร้าน Pet Shop ซึ่งส่วนใหญ่กลับไม่ทำ เพราะเห็นใจหมา แต่ไม่เห็นใจคนอื่น 

ซึ่งในปัจจุบันก็มีกฎหมายอาญามาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ซึ่งในความเป็นจริง มันน้อยมาก จนไม่มีผู้เกรงกลัวต่อกฎหมาย และในทางปฎิบัติจริงก็มีการปรับกันน้อยมากเช่นกัน ส่วนใหญ่จะเป็นส่งผู้เกี่ยวข้องมาเตือน จะเงียบไปสักพัก แล้วก็จะเสียงดังเหมือนเดิม

จึงขอเรียกร้องให้เพิ่มโทษปรับ และไม่มีการตักเตือน เพราะผู้ที่ส่งเสียงดังย่อมรู้ตัวเองดีอยู่แล้ว ว่ารบกวนเพื่อนบ้านหรือไม่

ส่วนบ้านไหนที่ทำการจัดงาน ต้องการใช้เสียง จริงๆ ให้ไปทำเรื่องท้องที่ที่อาศัยอยู่ เช่นทางเขต เป็นต้น โดยให้ขอเป็นคราวๆไป