เปลี่ยน นายก อบจ​.​สระแก้ว

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!

หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ความล้าหลังของจังหวัดสระแก้ว การเสียโอกาสในการพัฒนา ทั้งที่จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี มีต้นทุนในการพัฒนาสูง เป็นจังหวัดชายแดน เป็นประตูสู่อินโดจีน เส้นทางเศรษฐกิจตอนใต้สายยุทธศาสตร์ จากประเทศเวียดนาม ผ่านกัมพูชา เข้าประเทศไทย ผ่านกรุงเทพ สู่ประเทศพม่า มูลค่าการค้าทางบกผ่านด่านชายแดนในปี 2562 มากกว่าแสนล้าน แต่ผลประโยชน์ไม่ได้ตกถึงจังหวัดสระแก้ว มีเขตการค้าเศษฐกิจพิเษศ มีแรงงานต่างชาติ มีแหล่งธรรมชาติที่รอการพัฒนา เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา, ละลุ, ทับทิมสยาม 03 สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย, เขาฉกรรจ์ แหล่งวัฒนธรรม ประสาทสะด๊อกก๊อกทม, ปราสาทเขาน้อยสีชมพู แหล่งค้าขาย ตลาดโรงเกลือตลาดชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ ในเมื่อจังหวัดสระแก้วมีต้นทุนในการพัฒนาสูงขนาดนี้ แล้วทำไมถึงไม่เจริญเมื่อเทียบกับอีก 2 จังหวัดที่เกิดมาพร้อมกัน คือ อำนาจเจริญ และหนองบัวลำภู สระแก้วสถาปนาเป็นจังหวัดเมื่อ 1 ธันวาคม 2536 (27ปี) และยิ่งเห็นชัดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดบุรีรัม ซึ่เคยมีคำพังเพยว่า บุรีรัมตำน้ำกิน แสดงความอดหยากยากเข็น แต่วันนี้ภายใต้การนำของ เนวิน ชิดชอบ สร้างเมืองบุรีรัมออกขายคนทั้งโลก แล้วสระแก้วกับบุรีรัมต่างกันที่ตรงไหน ภายในเวลาไม่ถึง 20 ปีจึงได้มีความแต่ต่างมากมาย สรุปคือผู้นำของจังหวัด โดยเฉพาะ นายก อบจ.ซึ่งเป็นกลไกลหลักในการพัฒนาจังหวัด สระแก้วมีนายกคนเดิมมาถึง 23 ปี ทำไมความเจริญคานแบบเต่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยน ท่านเห็นด้วยไหม