เพิ่มโทษผู้จอดรถในที่ห้ามจอดกีดขวางทางจราจร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


การจอดรถในที่ที่ห้ามจอด ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร  รถติด เพราะไปไม่ได้ ต้องเบี่ยงเลน  อาจจะติดยาว   และนอกจากนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุ   อยากให้เพิ่มโทษให้มากขึ้น และบังคับใช้อย่างจริงจัง   อาจมีระบบกล้อง CCTV  เพื่อบันทึกผู้ฝ่าฝืนในที่ห้ามจอด  และหากกระทำซ้ำหลายครั้ง  ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  .......ต่อไปคนจะไม่กล้าฝ่าฝืน   ทำให้ลดเรื่องรถติด และอุบัติเหตุ   วันนี้ – นรินทร์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

นรินทร์ บัญชานุรัตน์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«จนท รัฐ: เพิ่มโทษผู้จอดรถในที่ห้ามจอดกีดขวางทางจราจร» คุณสามารถร่วมกับ นรินทร์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน ได้แล้วตอนนี้เลย