ปิดแคมเปญรณรงค์

เพิ่มโทษผู้จอดรถในที่ห้ามจอดกีดขวางทางจราจร

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 7 คน


การจอดรถในที่ที่ห้ามจอด ก่อให้เกิดปัญหาการจราจร  รถติด เพราะไปไม่ได้ ต้องเบี่ยงเลน  อาจจะติดยาว   และนอกจากนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุ   อยากให้เพิ่มโทษให้มากขึ้น และบังคับใช้อย่างจริงจัง   อาจมีระบบกล้อง CCTV  เพื่อบันทึกผู้ฝ่าฝืนในที่ห้ามจอด  และหากกระทำซ้ำหลายครั้ง  ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  .......ต่อไปคนจะไม่กล้าฝ่าฝืน   ทำให้ลดเรื่องรถติด และอุบัติเหตุ   นรินทร์ กำลังรอให้คุณช่วย

นรินทร์ บัญชานุรัตน์ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«จนท รัฐ: เพิ่มโทษผู้จอดรถในที่ห้ามจอดกีดขวางทางจราจร» คุณสามารถร่วมกับ นรินทร์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน ได้แล้วตอนนี้เลย