ร่วมรณรงค์ "ไม่ยกเลิก" ม​.​112

ร่วมรณรงค์ "ไม่ยกเลิก" ม​.​112

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!
หากถึง2,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
TheMaelngtaD taD ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน คุณศรีสุวรรณ จรรยา

ร่วมรณรงค์ "ไม่ยกเลิก" ม.112 การยกเลิกมาตรา112 นั้นจึงไม่ใช่หนทางแก้ไขความขัดแย้งระยะยาวเหมือนที่ พรรคการเมืองพรรคหนึ่งอ้างมา แต่การแก้หรือยกเลิกมาตรา112 จะส่งผลต่อความั่งคงของประเทศ และการจาบจ้วงละเมิดสถาบันก็จะเพิ่มทวีความรุแรงยิ่งขึ้น แม้ขณะที่กฎหมายยังมีอยู่ยังมีการจาบจ้วง ใส่ร้ายอยู่เป็นอาจิณ การที่ผู้ใดผู้หนึ่งคิดจะแก้ไขหรือยกเลิก มันจะแสดงถึงเจตนาเพราะผู้ที่จะต้องการ ยกเลิกคือผู้ที่จะต้องการกระทำความผิดนั้นโดยไม่ผิดเลยหรือผิดน้อยลง
ประชาชนคนธรรมดามีกฎหมายคุ้มครอง พระมหากษัตริย์ก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกัน และแตกต่างจากกฎหมายประชาชนคนธรรมดาอยู่แล้วเพราะองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ อันเป็นที่เคารพสักการะเป็น องค์รัฏฐาธิปัตย์ ทรงเป็นจอมทัพไทยจึงเป็นเหตุสำคัญที่จะต้องมีกฎหมายคุ้มครอง และเป็นหลักกฎหมายที่ทั่วโลกมีบัญญัติไว้ทั่วโลกที่เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้นำประเทศ ประมุขประเทศ          การที่ออกให้ยกเลิกหรือแก้ไขให้โทษนั้นเบาบางลงจึงไม่สมเหตุสมผลกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!
หากถึง2,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว