คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

ช่วยๆกันครับ เพื่อสิ่งแวดล้อม

10 months ago
Shared on Facebook
Tweet