คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

หลายประเทศทำได้ประเทศเราก็ต้องทำได้

Shared on Facebook
Tweet