คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

ไม่อยากให้สัตว์ทะเลต้องมาเสียชีวิตซ้ำๆอีกแล้วเลิกใช้ถุงและหลอดพลาสติกมาใช้ถุงผ้าและหลอดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติดีกว่าค่ะ

ต้องตา ประเสริฐสม, กรุงเทพมหานคร, Thailand
12 months ago
Shared on Facebook
Tweet