คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

จะช่วยให้โลกเราลดจำนวนขยะให้น้อยลง

Shared on Facebook
Tweet