คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติก
หากใช้น้อยก็ผลิตออกมาน้อย และเหลือทิ้งเป็นขยะน้อยลง จะได้ไม่ไปเป็นปัญหาสัตว์น้ำกินถุงพลาสติก หรือถุงพลาสติกอุดท่อระบายน้ำ

1 year ago
Shared on Facebook
Tweet