คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

ต้องการช่วยลดปัญหาขยะ

susopit watanasin, นนทบุรี, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet