คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

ความสะดวกสบายมนุษย์
เบียดเบียนสัตว์โลกมามากเกินพอแล้ว

นิสัยมนุษย์นี้มันแปลก

นิสัยดีๆก็สร้างยากจริงๆ
นิสัยไม่ดี(เลว)ดันเลิกยากจริงๆอีก

นายพชร โสฬสรัตนพร, กรุงเทพมหานคร, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet