คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

ต้องการลดขยะที่ทำลายธรรมชาติ

สายสุนีย์ ยาสุกแสง, Bangkok, Thailandประ, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet