คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

ไม่อยากให้ใช้ถุงพลาสติกเกินความจำเป็นและควรทิ้งในที่ทิ้งที่จัดให้เท่านั้น

ฉวีวรรณ มณีแสง, สมุทรปราการ, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet