คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

ช่วยกันทำให้โลกเหนื่อยน้อยลง และฟื้นฟูให้โลกเป็นบ้านที่ดีสำหรับทุกขีวิต

1 year ago
Shared on Facebook
Tweet