คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

อานุภาพ สุรินทร์
Dec 1, 2019
ช่วยๆกันครับ เพื่อสิ่งแวดล้อม

Thanks for adding your voice.

จรัสพงศ์ พงษ์ประดิษฐ
Nov 4, 2019
หลายประเทศทำได้ประเทศเราก็ต้องทำได้

Thanks for adding your voice.

ต้องตา ประเสริฐสม
Oct 2, 2019
ไม่อยากให้สัตว์ทะเลต้องมาเสียชีวิตซ้ำๆอีกแล้วเลิกใช้ถุงและหลอดพลาสติกมาใช้ถุงผ้าและหลอดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติดีกว่าค่ะ

Thanks for adding your voice.

นายเชิดศักดิ์ อังสาชน
Oct 2, 2019
จะช่วยให้โลกเราลดจำนวนขยะให้น้อยลง

Thanks for adding your voice.

สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
Sep 14, 2019
เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติก
หากใช้น้อยก็ผลิตออกมาน้อย และเหลือทิ้งเป็นขยะน้อยลง จะได้ไม่ไปเป็นปัญหาสัตว์น้ำกินถุงพลาสติก หรือถุงพลาสติกอุดท่อระบายน้ำ

Thanks for adding your voice.

susopit watanasin
Sep 5, 2019
ต้องการช่วยลดปัญหาขยะ

Thanks for adding your voice.

นายพชร โสฬสรัตนพร
Sep 2, 2019
ความสะดวกสบายมนุษย์
เบียดเบียนสัตว์โลกมามากเกินพอแล้ว

นิสัยมนุษย์นี้มันแปลก

นิสัยดีๆก็สร้างยากจริงๆ
นิสัยไม่ดี(เลว)ดันเลิกยากจริงๆอีก

Thanks for adding your voice.

สายสุนีย์ ยาสุกแสง
Sep 2, 2019
ต้องการลดขยะที่ทำลายธรรมชาติ

Thanks for adding your voice.

ฉวีวรรณ มณีแสง
Aug 31, 2019
ไม่อยากให้ใช้ถุงพลาสติกเกินความจำเป็นและควรทิ้งในที่ทิ้งที่จัดให้เท่านั้น

Thanks for adding your voice.

สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์
Aug 31, 2019
ช่วยกันทำให้โลกเหนื่อยน้อยลง และฟื้นฟูให้โลกเป็นบ้านที่ดีสำหรับทุกขีวิต