คิดเงินค่าถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ #NoFreePlastic #ขยะฆ่ามาเรียม

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

อานุภาพ สุรินทร์
1 year ago
ช่วยๆกันครับ เพื่อสิ่งแวดล้อม

Thanks for adding your voice.

จรัสพงศ์ พงษ์ประดิษฐ
1 year ago
หลายประเทศทำได้ประเทศเราก็ต้องทำได้

Thanks for adding your voice.

ต้องตา ประเสริฐสม
1 year ago
ไม่อยากให้สัตว์ทะเลต้องมาเสียชีวิตซ้ำๆอีกแล้วเลิกใช้ถุงและหลอดพลาสติกมาใช้ถุงผ้าและหลอดที่ทำจากวัสดุธรรมชาติดีกว่าค่ะ

Thanks for adding your voice.

นายเชิดศักดิ์ อังสาชน
1 year ago
จะช่วยให้โลกเราลดจำนวนขยะให้น้อยลง

Thanks for adding your voice.

สุกัลยา วงศ์ชมบุญ
1 year ago
เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติก
หากใช้น้อยก็ผลิตออกมาน้อย และเหลือทิ้งเป็นขยะน้อยลง จะได้ไม่ไปเป็นปัญหาสัตว์น้ำกินถุงพลาสติก หรือถุงพลาสติกอุดท่อระบายน้ำ

Thanks for adding your voice.

susopit watanasin
1 year ago
ต้องการช่วยลดปัญหาขยะ

Thanks for adding your voice.

นายพชร โสฬสรัตนพร
1 year ago
ความสะดวกสบายมนุษย์
เบียดเบียนสัตว์โลกมามากเกินพอแล้ว

นิสัยมนุษย์นี้มันแปลก

นิสัยดีๆก็สร้างยากจริงๆ
นิสัยไม่ดี(เลว)ดันเลิกยากจริงๆอีก

Thanks for adding your voice.

สายสุนีย์ ยาสุกแสง
1 year ago
ต้องการลดขยะที่ทำลายธรรมชาติ

Thanks for adding your voice.

ฉวีวรรณ มณีแสง
1 year ago
ไม่อยากให้ใช้ถุงพลาสติกเกินความจำเป็นและควรทิ้งในที่ทิ้งที่จัดให้เท่านั้น

Thanks for adding your voice.

สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์
1 year ago
ช่วยกันทำให้โลกเหนื่อยน้อยลง และฟื้นฟูให้โลกเป็นบ้านที่ดีสำหรับทุกขีวิต