คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เนื่องจากบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่ชุมชน อยู่ใกล้ สถานีอนามัย โรงเรียน และวัดศูนย์รวมกิจกรรมของชาวบ้าน นอกจากยี้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมยิ่งสร้างมลภาวะ ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่

6 years ago
Shared on Facebook
Tweet