คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

สนับสนุนการรณรงค์นี้ค่ะ ไม่ควรมีโรงงานเผาขยะ เพราะมันจะทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายสุขภาพ

กัญญ์ภัทร์ เด่นดวง, บ้านแหลม, Thailand
6 years ago
Shared on Facebook
Tweet