คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

คัดค้าน มันแย่กับสภาพแวดล้อมมากมาย

ปริณุต ไชยนิชย์, กรุงเทพมหานคร, 13, Greece
7 years ago
Shared on Facebook
Tweet