คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ควรหันมาพิจารณาวิธีการกำจัดขยะอื่่นๆ ที่เหมาะสมกว่า “โรงงานเผาขยะ”

Shared on Facebook
Tweet