คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ใช่ครับ ขยะเกิดจากการบริโภคของเราทุกคน ฉะนั้นเราก็ควรรับผิดชอบต่อขยะที่เกิดจากฝีมือเรา เพื่อคงธรรมชาติให้ดำรงต่อไป

สุทธิเกียรติ ผิวแดง, เทศบาลนครขอนแก่น, Thailand
7 years ago
Shared on Facebook
Tweet