คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

มันเป็นสิ่งทีทำให้มีมลพิษม่าก ในอากาศ

7 years ago
Shared on Facebook
Tweet