คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ไม่เอาโรงขยะ อย่าผลักปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ไปให้ชาวบ้าน วิธีการที่ดีกว่ามีให้เลือก

ทัดขวัญ มธุรชน, กรุงเทพมหานคร, Thailand
7 years ago
Shared on Facebook
Tweet