คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

มีแต่สารเคมีทั้งนั้นอยากให้มีการรีไซเคิลให้มากกว่านี้คะ

สุภนิช สกุลวงศ์, กรุงเทพมหานคร, Thailand
7 years ago
Shared on Facebook
Tweet