คัดค้านโรงงานเผาขยะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ศิริพงศ์ ทองนวล
6 years ago
เนื่องจากบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่ชุมชน อยู่ใกล้ สถานีอนามัย โรงเรียน และวัดศูนย์รวมกิจกรรมของชาวบ้าน นอกจากยี้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมยิ่งสร้างมลภาวะ ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่

Thanks for adding your voice.

กัญญ์ภัทร์ เด่นดวง
6 years ago
สนับสนุนการรณรงค์นี้ค่ะ ไม่ควรมีโรงงานเผาขยะ เพราะมันจะทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายสุขภาพ

Thanks for adding your voice.

ปริณุต ไชยนิชย์
7 years ago
คัดค้าน มันแย่กับสภาพแวดล้อมมากมาย

Thanks for adding your voice.

ป้าภูมิ ดอนเมือง
7 years ago
ทําไมต้องสร้างที่ไทยด้วยละ ประเทศนี้มลพิษก็เต็มถนน ทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดแล้ว อย่าได้สร้างเลยโรงงานอย่างนี้

Thanks for adding your voice.

เทียนวสา ศรีชาย
7 years ago
อย่ามักง่าย

Thanks for adding your voice.

นางสาวมนสินี สุวรรณเทน
7 years ago
ควรหันมาพิจารณาวิธีการกำจัดขยะอื่่นๆ ที่เหมาะสมกว่า “โรงงานเผาขยะ”

Thanks for adding your voice.

สุทธิเกียรติ ผิวแดง
7 years ago
ใช่ครับ ขยะเกิดจากการบริโภคของเราทุกคน ฉะนั้นเราก็ควรรับผิดชอบต่อขยะที่เกิดจากฝีมือเรา เพื่อคงธรรมชาติให้ดำรงต่อไป

Thanks for adding your voice.

ณกมล จิตต์รุ่งเรืองชัย
7 years ago
มันเป็นสิ่งทีทำให้มีมลพิษม่าก ในอากาศ

Thanks for adding your voice.

ทัดขวัญ มธุรชน
7 years ago
ไม่เอาโรงขยะ อย่าผลักปัญหาที่ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ไปให้ชาวบ้าน วิธีการที่ดีกว่ามีให้เลือก

Thanks for adding your voice.

สุภนิช สกุลวงศ์
7 years ago
มีแต่สารเคมีทั้งนั้นอยากให้มีการรีไซเคิลให้มากกว่านี้คะ