คัดค้านนโยบายที่ให้การรถไฟฯหยุดให้บริการเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพง

คัดค้านนโยบายที่ให้การรถไฟฯหยุดให้บริการเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ

จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำให้ประชาชนคนไทยที่ใช้บริการในการมาทำงานไป-กลับ จำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนภาพรวมในวงกว้าง จากการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการเดินทาง เนื่องจากภารกิจหลักของการรถไฟฯ คือการให้บริการระบบขนส่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ อันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกส่วนภูมิภาคเข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร และจากใจกลางตัวเมืองกลับไปสู่ทั่วทุกภูมิภาค ด้วยความสะดวก ปลอดภัย

เพราะเป็นจุดเริ่มต้น – และปลายทาง ของขบวนรถไฟชานเมืองในเส้นทางต่างๆที่มีประชาชน หลากหลายอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจำนวนมากใช้บริการเดินทางเข้ามา ทำงานและเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันไป มีผลทำให้เพิ่มค่าใช้จ่าย  ค่าครองชีพสูงขึ้น และใช้เวลาเดินทางเพิ่มมากขึ้นมีบริการพื้นฐานรองรับไม่เพียงพอ นอกจากนั้นยังเป็นสถานีเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟในเส้นทางสายตะวันออก ใช้ในการเดินขบวนรถพิเศษเนื่องในโอกาสต่างๆ ที่สำคัญของประเทศและของการรถไฟฯ และเป็นพื้นที่อันควรค่ายิ่งแก่การอนุรักษ์ใช้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้  และไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ถูกทาง

หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นว่าจำเป็นต้องปิดสถานีและหยุดให้บริการรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพงจริงๆควรสอบถามความเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการก่อนจะดีกว่าหรือไม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 7,500 คน!
หากถึง7,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว