คัดค้านนายทุนปิดเส้นทางสาธารณะบน #เกาะหลีเป๊ะ กระทบชุมชนชาวเล

คัดค้านนายทุนปิดเส้นทางสาธารณะบน #เกาะหลีเป๊ะ กระทบชุมชนชาวเล

สร้างแล้ว
30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 5,840เป้าหมายต่อไป 7,500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

เกาะหลีเป๊ะ - จุดหมายของสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ  มีปะการังรอบเกาะ มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม  จนหลายคนบอกว่า เหมือน ‘มัลดีฟส์เมืองไทย’ แต่ตอนนี้ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนดั้งเดิมบนเกาะกำลังถูกคุกคามจากนายทุนและอยากให้ทุกคนช่วยกระจายข่าวด่วนที่สุด

พวกเราเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ยที่บุกเบิกเกาะหลีเป๊ะและร่วมประกาศอาณาเขตให้แก่ดินแดนสยามเมื่อครั้งแบ่งเขตเส้นการครอบครองทางทะเลระหว่างไทยกับมาเลเซีย  พวกเราอยู่อาศัยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเป็นชุมชนที่รักใคร่  ปรองดอง  สงบสุขด้วยวิถีชีวิตดั้งเดิม  แต่อยู่มาถึงปัจจุบันก็มีนายทุนมาอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่อยู่อาศัยของชุมชนจนเกิดการฟ้องร้องขับไล่ในชั้นศาล  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีนายทุนรายหนึ่ง ปิดทางสาธารณะประโยชน์ของชุมชน คือทางเข้า-ออกไปโรงเรียน ทางเข้า-ออกไปอนามัย ทางลงทะเลเพื่อประกอบอาชีพประมงและการท่องเที่ยว ทางประกอบพิธีกรรมประเพณีลอยเรือของชุมชนทางเดินสัญจรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ฯลฯ โดยได้มากั้นรั้วเหล็กและทำเป็นประตูให้เข้าออกเฉพาะผู้ที่ทำสัญญากับเขา ทั้งๆ ที่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางสาธารณะเกือบ 100 ปี ตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่เกาะหลีเป๊ะจะมีชื่อเสียงด้วยซ้ำ 

ตอนนี้ ชาวบ้านรวมตัวกันออกมาร่วมคัดค้านการปิดเส้นทางเป็นวันที่เจ็ด แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานราชการไหนเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ จนเบียดขับชาวเลออกจากพื้นที่ แต่ผ่านไปหลายปีเรื่องก็ยังเงียบหายไป - หรือมีใครอยู่เบื้องหลัง?

พวกเรากลุ่มชนชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ยที่อาศัยบนเกาะหลีเป๊ะกว่า 1,000 คน ที่ได้รับผลกระทบ ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ถูกต้องรอบด้าน  ไม่ใช่ชี้ว่านายทุนมีเอกสารสิทธิคือถูกต้องทั้งหมด  เนื่องจากการออกเอกสารสิทธิทับบ้านพวกเรา 100 กว่าครอบครัว ทับสุสาน ทับร่องน้ำธรรมชาติ  ทับทางเดินสาธารณะแบบนี้ดูท่ามีเงื่อนงำที่เป็นข้อสงสัยของชุมชน เนื่องจากชุมชนไม่ได้รับรู้การออกเอกสารสิทธิของกลุ่มนายทุนพวกนี้เลย และที่เร่งด่วนที่สุดรัฐควรสร้างมาตรการคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สัญจรก่อนในระหว่างที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

พวกเราคือ “ผู้บุกเบิก”  ไม่ใช่ผู้บุกรุก”

 

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 5,840เป้าหมายต่อไป 7,500
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้