คัดค้านการทุบอาคารรวท.

คัดค้านการทุบอาคารรวท.

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
พรหมณ์สุรียภัสสร์ ศุกระศร ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และ คณาจารย์ รวมถึงผู้เสียภาษีเงินได้ให้กับภาครัฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

อาคารรวท. เป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาและหลากหลายคณะ ซึ่งทางคณะได้ทำการปรับปรุงอาคารไปเมื่อไม่นานมานี้ 

เนื่องจากปัจจุบันอาคารนี้ได้ถูกใช้งานทั้งห้องเรียนด้านบนและโถงด้านล่าง  โดยผู้ใช้งานมีทั้งคณาจารย์ และ นักศึกษา ที่ใช้ในการรับน้อง งานเกษียณอายุราชการ งานปีใหม่ ใช้อ่านหนังสือสอบสำหรับนักศึกษา รวมถึงใช้เป็นห้องจัดเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนจากโครงการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้น

ในขณะที่อาคารวิทยาศาสตร์2นั้น ถูกปิดใช้งานมาหลายปี และได้ทำพิธีอำลารวมถึงทุบฆ้อนแรกเพื่อรอการรื้อถอน โครงสร้างภายในอาคารมีรอยร้าวหลายจุด และได้มีการเลี้ยงนกพิราบซึ่งเป็นแหล่งพาหะนำเชื้อโรค ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น ควรให้มีการรื้อถอนตามโครงการเดิมและสร้างเป็นอาคารใหม่ เพื่อประโยชน์ใช้สอยแก่นักศึกษาในอนาคตข้างหน้าสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!
หากถึง500รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม