ปิดแคมเปญรณรงค์

เอาหมุดหน้าใสออกไป!!!

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 41 คน


"หมุดคณะราษฎร์" เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475

กว่า 84 ปีที่ผ่านมาไทยต้องเผชิญการแก่งแย่งอำนาจทางการเมืองระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์-ระบอบประชาธิปไตย แต่ทุกครั้งของการเปลี่ยนแปลง ไม่เคยมีผู้ใดแตะต้อง "หมุดคณะราษฎร์" นี้

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย แม้ระบอบนี้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ระบอบนี้ก็ยังดีกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ต่อมากลุ่มบุคคลบางกลุ่มกระทำการอุกอาจด้วยการลักลอบขโมย "หมุดคณะราษฎร์" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์แห่งระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญของไทย และแทนที่ด้วย "หมุดหน้าใส"อย่างน่าไม่อาย

การกระทำนี้จึงสร้างความแตกแยกครั้งใหม่ให้กับสังคมไทยที่ร้าวลึกอยู่แล้วให้แตกแยกเพิ่มขึ้นไปอีก ขณะที่หน่วยงานรัฐหลายแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบสมบัติของประเทศกลับปฏิเสธความเป็นเจ้าของ "หมุดหน้าใส"

ด้วยเหตุนี้ คสช. จึงควรถอน "หมุดหน้าใส" ออก และตามหา "หมุดคณะราษฎร์" เพื่อคืนหมุดนี้กลับสู่สถานที่เดิมเอกชัย กำลังรอให้คุณช่วย

เอกชัย หงส์กังวาน อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«คสช.: เอาหมุดหน้าใสออกไป!!!» คุณสามารถร่วมกับ เอกชัย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 40 คน ได้แล้วตอนนี้เลย