ปิดแคมเปญรณรงค์

ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ห้ามสอบ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 11 คน


ไม่ควรให้คนที่ไม่ได้จบคุรุศาสตร์ศึกษาศาตร์มาสอบบรรจุเปนข้าราชการครู เพราะจะทำให้คนที่จบครูห้าปีเสียสิทธิ์ และเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมานายธวัชชัย กำลังรอให้คุณช่วย

นายธวัชชัย ปิงน้ำโท้ง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ครู5ปี ร่วมกันคัดค้าน: ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ห้ามสอบ» คุณสามารถร่วมกับ นายธวัชชัย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 10 คน ได้แล้วตอนนี้เลย