ควรไว้ผมยาวได้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ทำไมเด็กถึงไว้ผมยาวไม่ได้?

เด็กก็ควรจะไว้ผมยาวได้แค่ต้องไว้ผมยาวแบบเรียบร้อย