#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

Recent news

ขอขอบคุณผู้ร่วมลงชื่อทุกคนค่ะ

เรารู้ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่คนจะมาสนใจชีวิตของนักโทษในคุก แต่การลงชื่อของคุณทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาก ตอนนี้เราตั้งเป้าว่า จะหาผู้ร่วมลงชื่อให้ครบ 100 คน แล้วจะนำรายชื่อทั้งหมดนี้ส่งต่อให้กับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้านนโยบายต่อไป เพื่อส่งสารไปถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้

ขณะนี้มีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายองค์กรร่วมผลักดันประเด็นนี้ร่วมกันกับเราด้วย

อยากฝากให้ทุกคนช่วยแชร์แคมเปญนี้ร่วมกันกับเราเพื่อร่วมกันหาผู้ลงชื่อสนับสนุนจนถึง 100 คนค่ะ 

ขอบคุณค่ะ 

FAIRLY TELL GROUP @ THE PROJECT X
1 year ago