#ลดความแออัดในเรือนจำลดการระบาดโควิด19

ต้องการให้ความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ดีขึ้น

Shared on Facebook
Tweet